Αποστολή σε φίλοΕκτύπωση

Coral Pass - Συχνές Ερωτήσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Coral Pass, καθώς επίσης και για τους όρους χρήσης της, μπορούν να δοθούν από τους εκπροσώπους του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 9476519 ή μέσω fax στο 210 9476127.

 

 

1. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν κάρτα Coral Pass;

Η κάρτα Coral Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οδηγούς εταιρικών στόλων ή από οδηγούς εταιριών εμπορικών οδικών μεταφορών που εφοδιάζονται με καύσιμα από τα πρατήρια με το σήμα της Shell.

2. Mπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα στην Ευρώπη;

Όχι, η κάρτα Coral Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα.

 

3. Τι μπορεί να αγοραστεί με την Coral Pass;

H κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή καυσίμου ή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με την κατηγορία αγοράς.

Οι δυνατές επιλογές είναι οι εξής:

- Πετρέλαιο κίνησης (κατηγορία αγοράς 0)

- Καύσιμα (κατηγορία αγοράς 1)

- Καύσιμα, λιπαντικά, υπηρεσίες και αξεσουάρ αυτοκινήτου (κατηγορία αγοράς 2)

- Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που υπάρχουν προς πώληση στο πρατήριο (κατηγορία αγοράς 3)

- Αμόλυβδη (κατηγορία αγοράς 4)

- Αμόλυβδη και πλύσιμο οχημάτων (κατηγορία αγοράς 5)

- Πετρέλαιο κίνησης και πλύσιμο οχημάτων (κατηγορία αγοράς 6)

 

4. Η κάρτα συνδυάζεται με τον οδηγό ή το όχημα;

H κάρτα συνδυάζεται με το όχημα (ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται ανάγλυφα στην κάρτα) αλλά και με το όνομα του οδηγού, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

 

5. Για πόσο καιρό ισχύει μια κάρτα;

Η κάρτα ισχύει τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

 

6. Πώς γίνεται η έκδοση της κάρτας;

Η κάρτα μπορεί να εκδοθεί μετά από επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 9476519 ή στο fax 210 9476127. Εναλλακτικά, μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση CoralPassCards@ceg.gr. Εκπρόσωπος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης κάρτας.

 

7. Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας δεύτερης (επιπρόσθετης) κάρτας;

Όποιος είναι ήδη πελάτης της κάρτας Coral Pass, μπορεί να παραγγείλει επιπρόσθετες κάρτες επικοινωνώντας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 9476519 ή στο fax 210 9476127.

 

8. Πότε αποστέλλεται το PIN της κάρτας;

Οι κάρτες και οι ειδικοί κωδικοί-PIN αποστέλλονται ξεχωριστά για λόγους ασφαλείας.

Σε περίπτωση μη παραλαβής του PIN λίγες μέρες μετά την παραλαβή της κάρτας (ή των καρτών), θα πρέπει να ενημερωθεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 9476519 ή στο fax 210 9476127.

 

9. Όταν λήξει μια κάρτα, αντικαθίσταται αυτόματα;

Ναι, πριν λήξει η κάρτα, αποστέλλεται αυτόματα μια νέα κάρτα στη διεύθυνση αποστολής που έχει δηλωθεί . Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη 2η σειρά εκτύπωσης των στοιχείων του πελάτη, μετά το ΑΦΜ.