Αποστολή σε φίλοΕκτύπωση

euroShell OnLine (Διεθνές Δίκτυο)

Το euroShell OnLine είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στις εταιρείες που χρησιμοποιούν την κάρτα euroShell, να παρακολουθούν και να ελέγχουν την κίνηση του λογαριασμού τους.

H είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με χρήση ειδικού προσωπικού κωδικού που χορηγείται στην επιχείρηση από την ομάδα υποστήριξης της κάρτας. Ο χρήστης εισάγει τον κωδικό του και αφού αναγνωριστεί από το σύστημα, μπορεί να εκτελέσει μια σειρά από διαθέσιμες λειτουργίες μέσα σε ένα ασφαλές και πολύ φιλικό διαδικτυακό περιβάλλον. Τα στοιχεία των συναλλαγών μπορούν να αναλυθούν και να απεικονιστούν με διάφορους τρόπους, έτσι ώστε να είναι εύκολη η διαχείρισή τους.

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες στις εταιρείες/πελάτες:

 • Εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση καρτών
 • Online αναφορές διαχείρισης για έλεγχο των δαπανών μέσω αναλυτικών και συγκεντρωτικών καταστάσεων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες:
  - Συγκεντρωτική κατάσταση χρεώσεων - συγκεντρωτική κατάσταση της συνολικής αξίας των πρόσφατων τιμολογίων
  - Αναφορά συναλλαγής - εμφανίζει τις τιμολογημένες και μη τιμολογημένες συναλλαγές μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου
  - Συγκεντρωτικές αναφορές - ένα σύνολο έξι αναφορών, που παρουσιάζουν τις τιμολογημένες συναλλαγές ανά λογαριασμό, ομάδα καρτών ή για μια μεμονωμένη κάρτα
  - Αναφορές εξαιρέσεων - μια δέσμη έξι αναφορών που εμφανίζουν συναλλαγές, οι οποίες ανταποκρίνονται ή υπερκαλύπτουν τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί από το χρήστη
 • Γραφήματα - κινήσεις καρτών μέσω γραφικών παραστάσεων
 • Πληροφορίες διαχείρισης πριν ακόμη αποσταλούν τα τιμολόγια
 • Ευέλικτες επιλογές ταξινόμησης για κατανομή και ανάλυση κόστους
 • Παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων ολόκληρου του στόλου της εταιρείας
 • Πλήρη στοιχεία συναλλαγών
 • Δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων σε MS Excel

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, μπορούν να δοθούν από τους εκπροσώπους του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 9476519.

Για απευθείας σύνδεση με την υπηρεσία euroShell OnLine, πατήστε εδώ.