Αποστολή σε φίλοΕκτύπωση

euroShell - Συχνές ερωτήσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την euroShell, καθώς επίσης και για τους όρους χρήσης της, μπορούν να δοθούν από τους εκπροσώπους του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 9476519 ή μέσω fax στο 210 9476127.

 

1. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν κάρτα euroShell;

Η κάρτα euroShell μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οδηγούς εταιρικών στόλων ή από οδηγούς εταιριών εμπορικών οδικών μεταφορών, που εφοδιάζονται με καύσιμα από τα πρατήρια της Shell και των συνεργατών της στην Ευρώπη. Επιπλέον, η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μεγάλου αριθμού οδικών υπηρεσιών όπως φεριμπότ, τούνελ και διόδια σε εθνικές οδούς της Ευρώπης. Επίσης, είναι δυνατή η επιστροφή του Φ.Π.Α. άμεσα και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες. Οι εκπρόσωποι του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές της κάρτας euroShell.

 

    

2. Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα στην Ευρώπη;

H κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια Shell και σε πρατήρια άλλων συνεργαζόμενων εταιριών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα γίνεται δεκτή για την πληρωμή οδικών υπηρεσιών, όπως είναι τα ferry boat και τα διόδια των εθνικών οδών.

 

3. Τι μπορεί να αγοραστεί με την euroShell;

H κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή καυσίμου ή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με την κατηγορία αγοράς.

Οι δυνατές επιλογές είναι οι εξής:

- Μόνο πετρέλαιο κίνησης και διόδια (κατηγορία αγοράς 0)

- Καύσιμα και διόδια (κατηγορία αγοράς 1)

- Καύσιμα, διόδια, λιπαντικά, υπηρεσίες οδικής βοήθειας και αξεσουάρ αυτοκινήτου (κατηγορία αγοράς 2)

- Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που υπάρχουν προς πώληση στο πρατήριο (κατηγορία αγοράς 3).

 

4. Η κάρτα συνδυάζεται με τον οδηγό ή το όχημα;

H κάρτα συνδυάζεται με το όχημα (ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται ανάγλυφα στην κάρτα).

 

5. Για πόσο καιρό ισχύει μια κάρτα;

Η κάρτα ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

 

6. Πώς γίνεται η έκδοση της κάρτας;

Η κάρτα μπορεί να εκδοθεί μετά από επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 9476519 ή στο fax 210 9476127. Εναλλακτικά, μέσω αποστολής e_mail στη διεύθυνση HELLAS-EUROSHELL-CARDS@ceg.gr. Εκπρόσωπος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει με τον πελάτη, για να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης κάρτας.

 

7. Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας δεύτερης (επιπρόσθετης) κάρτας;

Όποιος είναι ήδη πελάτης της κάρτας euroShell, μπορεί να παραγγείλει επιπρόσθετες κάρτες επικοινωνώντας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 9476519 ή στο fax 210 9476127. Εναλλακτικά, μπορεί να παραγγείλει καινούριες κάρτες μέσω του euroShell OnLine.

 

8. Πότε αποστέλλεται το PIN της κάρτας;

Οι κάρτες και οι ειδικοί κωδικοί-PIN αποστέλλονται ξεχωριστά για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση μη παραλαβής του PIN λίγες μέρες μετά την παραλαβή της κάρτας (ή των καρτών), θα πρέπει να ενημερωθεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 9476519 ή στο fax 210 9476127.

 

9. Όταν λήξει μια κάρτα, αντικαθίσταται αυτόματα;

Ναι, πριν λήξει η κάρτα, αποστέλλεται αυτόματα μια νέα στη διεύθυνση αποστολής, που έχει δηλωθεί . Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην κάτω δεξιά γωνία της κάρτας.