Ιδιώτες

Γενικές Επιχειρησιακές Αρχές

Η εταιρεία Coral A.E. ως δικαιούχος χρήσης των σημάτων Shell στην Ελλάδα συνεχίζει και υιοθετεί τις Γενικές Επιχειρησιακές Αρχές των εταιρειών Shell που διέπουν τις δραστηριότητές της από το 1976 όταν συντάχθηκαν για πρώτη φορά.

Υπάρχουν οκτώ αρχές, τις οποίες εφαρμόζουμε σε κάθε επιχειρηματική μας δραστηριότητα και οι οποίες περιγράφουν τη συμπεριφορά που αναμένουμε από κάθε υπάλληλο αλλά και συνεργάτη μας. 

Οι αρχές αυτές στηρίζονται στις βασικές αξίες της εντιμότητας, της ακεραιότητας και του σεβασμού προς τους άλλους.

Δηλώνουν επίσης ότι προάγουμε την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια, την ομαδική εργασία και τον επαγγελματισμό, καθώς και την υπερηφάνεια για ό,τι κάνουμε.

«Ζούμε σύμφωνα με τις αρχές μας,


κάθε μέρα σε όλες μας τις δραστηριότητες»


Γιώργος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής