Ιδιώτες

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Οποιαδήποτε κι αν είναι η επαγγελματική σας εμπειρία και οι φιλοδοξίες σας για μια μελλοντική καριέρα, είμαστε σίγουροι πως θα βρείτε την κατάλληλη ευκαιρία στην Coral Α.Ε.!

Μια καριέρα στην Coral Α.Ε. δεν είναι απλά μια δουλειά, αλλά η δυνατότητα για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη μέσω της εργασίας.

 

Εργαστείτε μαζί μας

Η Coral A.E., εταιρία πετρελαιοειδών και χημικών προϊόντων, είναι μέλος της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ που κατέχει ηγετικό ρόλο στον τομέα της διύλισης αργού πετρελαίου προμηθεύοντας τις αγορές τις οποίες εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Με γνώμονα την έμφαση στον πελάτη και το σεβασμό τόσο στο ανθρώπινο περιβάλλον όσο και στις ανθρώπινες ανάγκες, η Coral Α.Ε. αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία του παρελθόντος της, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ελληνική αγορά και θέτει τους νέους στόχους της για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Αν είστε απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, αυτή είναι η ευκαιρία σας να ξεκινήσετε την καριέρα σας.

Αν σας ενδιαφέρει η θέση του οδηγού βυτιοφόρου και διαθέτετε δίπλωμα κατηγορίας Ε και ADR, στείλτε μας το βιογραφικό σας.

Τομείς δραστηριοτήτων

Παραγωγή και Διανομή

H Coral A.E. διαθέτει τέσσερις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής Πετρελαιοειδών και Χημικών προϊόντων (Πέραμα, Καλοχώρι, Αλεξανδρούπολη, Χανιά), δύο εγκαταστάσεις υγραερίου σε λειτουργία (Ασπρόπυργο, Καλοχώρι) και επίσης συμμετέχει με άλλες εταιρίες σε τρεις Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών, στο Βόλο, στη Ρόδο και στην Αλεξανδρούπολη.

Κύριες λειτουργίες:

Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και διανομή όλων των προϊόντων της εταιρίας, είναι δε επίσης τα κέντρα λειτουργίας για μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν:

 • τη δρομολόγηση προϊόντων
 • την ανάμιξη και συσκευασία ορυκτελαίων (Εγκατάσταση Περάματος)
 • την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του εξοπλισμού, και
 • τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων

 

Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, Εμπορία

Ευκαιρίες και προκλήσεις στον εμπορικό τομέα συναντώνται σε κάθε μία ανεξαιρέτως επιχειρηματική δραστηριότητα της Coral A.Ε. Αυτό σημαίνει, ότι θα ασχοληθείτε με το μάρκετινγκ ή την πώληση κάποιου ή κάποιων από τα προϊόντα μας, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα: από καύσιμα, λιπαντικά ή υγραέριο, μέχρι χημικά, ή φυσικό αέριο, χωρίς να ξεχνάμε και όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Οικονομικές Υπηρεσίες

Η απασχόληση στον οικονομικό τομέα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: από μεγάλης σημασίας εξαγορές και επενδυτικές αποφάσεις ως την καθημερινή πρακτική και διαχείριση. Έτσι, μπορείτε να εργαστείτε σε διάφορους τομείς όπως: οικονομικό έλεγχο και ανάλυση, έλεγχο πιστώσεων, διαχείριση διαθεσίμων, λογιστικά, αξιολόγηση οικονομικών επενδύσεων, χρηματοπιστωτική διάρθρωση, ασφαλιστικά, φορολογικά, διαχείριση κινδύνων κτλ.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Προσέλκυση, πρόσληψη, παρακίνηση, ανταμοιβή, ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού με έμφαση στη δημιουργικότητα, στην ευελιξία και στη διαφορετικότητα. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες της εταιρίας και συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων.

Πληροφορική και Μηχανογράφηση

Ο τομέας της πληροφορικής και μηχανογράφησης αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης της εταιρίας. Εφαρμόζοντας δοκιμασμένες μεθόδους διαχείρισης πληροφοριών και τεχνολογίας, η εταιρία μας βοηθά τους πελάτες της να εστιάσουν την προσοχή τους στις κυρίως επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητά τους.

Δημόσιες Σχέσεις

Το τμήμα δημοσίων σχέσεων της εταιρίας μας ασχολείται με τα θέματα εσωτερικής επικοινωνίας με το προσωπικό καθώς και με την υποστήριξη όλων των τμημάτων και διευθύνσεων σε θέματα στρατηγικής. Επιπλέον, αναλαμβάνει τη διαχείριση και επικοινωνία με όλους τους σχετικούς εξωτερικούς φορείς, κυβερνητικές οργανώσεις και Μ.Μ.Ε. εκδίδει δελτία τύπου και παρακολουθεί την δημοσιότητα. Αναλαμβάνει επίσης τη διεκπεραίωση έργων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συνεισφοράς της εταιρίας στο κοινωνικό σύνολο.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Σας ενθουσιάζει η επικοινωνία και η αμεσότητα της εμπορικής σχέσης; Στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε την ικανοποίηση της άμεσης επαφής με τον πελάτη αλλά και την άμεση αναγνώριση του αποτελέσματος μιας καλής συνεργασίας. Στο τμήμα αυτό, θα έχετε τη δυνατότητα να «γευτείτε» την άμεση εμπειρία του εύρους δραστηριοτήτων της Coral Α.Ε., καθώς ως μέλος της ομάδας του κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών θα συμμετέχετε σε όλη τη διαδικασία, από το ξεκίνημα της συνεργασίας με το νέο πελάτη, μέχρι την παράδοση του προϊόντος και την παρακολούθηση του λογαριασμού του.

Νομική Υπηρεσία

Η παροχή νομικών συμβουλών, η σύνταξη ή και ο έλεγχος συμβάσεων, η εκπροσώπηση των εταιριών ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και η επιμέλεια για την προετοιμασία των δικαστικών ή εξωδίκων υποθέσεων, αποτελούν το κύριο έργο του τμήματος των Νομικών Υπηρεσιών. Η ομάδα του τμήματος των Νομικών Υπηρεσιών παρέχει επίσης συμβουλές και συντονίζει τις δραστηριότητες των δικηγόρων - εξωτερικών συνεργατών ή εξειδικευμένων δικηγορικών γραφείων για την υποστήριξη συγκεκριμένων υποθέσεων. Οι κλάδοι δικαίου στους οποίους επικεντρώνεται είναι το δίκαιο των εταιριών, κοινοτικά θέματα, εργασιακά ζητήματα, προστασία περιβάλλοντος, συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία, δίκαιο συμβάσεων πάσης φύσεως, εξαγορές επιχειρήσεων, φορολογικά θέματα, πολεοδομική νομοθεσία - απαλλοτριώσεις, μεταβίβαση ακινήτων, προστασία προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Στην Coral A.E. στοχεύουμε στο να σας εξοπλίσουμε με υπερσύγχρονες, αξιοποιήσιμες γνώσεις για την επαγγελματική και προσωπική σας εξέλιξη. 

Στοχεύουμε να προσφέρουμε στους υπαλλήλους μας ένα συνδυασμό ενδοεπιχειρησιακής και μη κατάρτισης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Η κατάρτιση αυτή συνεπώς είτε θα προσφέρεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, είτε θα παρέχεται από τις ειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις της Coral.

Η φύση της κατάρτισης αυτής θα είναι αντικείμενο δικής σας αποφάσεως σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της ομάδας σας, ενώ θα έχετε κάθε υποστήριξη για τη λήψη των σωστών αποφάσεων ως προς την εκπαίδευσή σας από τους υπεύθυνους εκπαίδευσης και ανάπτυξης της εταιρίας μας.

Από την αρχή λοιπόν, τα πρώτα σας βήματα στην Coral θα τα διαχειρισθείτε ως ένα βαθμό εσείς οι ίδιοι, ενώ σε ορισμένους τομείς, έχουμε σχεδιάσει πρωτοποριακά εργαλεία αυτοανάπτυξης των ανθρώπων μας, κι εφαρμόζουμε πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, βοηθώντας τους να πετύχουν στα καθήκοντά τους και να συνεισφέρουν στην επιτυχημένη πορεία της εταιρίας.

Όσον αφορά την ανάληψη νέων ρόλων στις πρώτες φάσεις της σταδιοδρομίας σας, το χρονοδιάγραμμά τους θα διαμορφωθεί αναλόγως του τεχνικού ή επαγγελματικού κλάδου στον οποίο κινείσθε, καθώς κι από την κατεύθυνση που επιθυμείτε να ακολουθήσετε.

Θα έχετε την καθοδήγηση του υπεύθυνου της ομάδας σας, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχετε ενεργά σε μια διαδικασία που σας επιτρέπει να κάνετε αίτηση για θέσεις που αφορούν όλα τα τμήματα της εταιρίας.

Η Coral λειτουργεί αξιοκρατικά και τα νέα καθήκοντα ή οι προαγωγές εξαρτώνται από την αποδοτικότητα και τις ικανότητές σας. Μέσω των διαδικασιών αξιολόγησης εκτιμάτε την πρόοδο που σημειώσατε ως προς την επίτευξη στόχων που έχετε θέσει, αναλύονται οι τομείς όπου πρέπει να βελτιωθείτε, καθώς και οι νέες προκλήσεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε.

Διαδικασία Πρόσληψης

Στόχοι και πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζουμε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Η ποιότητα των ανθρώπων της Coral Α.Ε. ήταν και παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής μας και η πρόσληψη πτυχιούχων αποτελεί βασική πηγή άντλησης νέων ταλέντων. Για τον λόγο αυτό, η Coral δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα της διαδικασίας προσλήψεων που ακολουθεί και η οποία έχει μελετηθεί ώστε να επιτυγχάνει τους ακόλουθους στόχους:

 • Να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να επιδείξετε τις γνώσεις και τα προσόντα με τα οποία θα συνεισφέρετε στην επιχείρηση  
 • Να διευκολύνει την λήψη σωστών αποφάσεων τόσο για σας, όσο και για την Coral
 • Να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες επιλογής χαρακτηρίζονται από συνέπεια, γίνονται με γνώμονα τη ζητούμενη θέση εργασίας και είναι δίκαιες  
 • Να φροντίσει ώστε οι διαδικασίες επιλογής να γίνονται απόλυτα αποδεκτές από εσάς  
 • Να σας παρέχει μια ακριβή εικόνα της Coral  
 • Να σας επιτρέψει να κατανοήσετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην Coral

Για να βεβαιωθούμε ότι οι διαδικασίες επιλογής χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα, συνέπεια και αξιοκρατία, εφαρμόζουμε τα ακόλουθα πρότυπα ποιότητας:

 • Τα κριτήρια επιλογής μας στηρίζονται σε πληροφορίες που αφορούν την εργασία  
 • Οι ασκήσεις μας προσομοιώνουν καθήκοντα και προκλήσεις που έχουν διατυπωθεί μέσω διαδικασίας ανάλυσης εργασιακών παραμέτρων και προφίλ 
 • Ενημερώνουμε εκ των προτέρων τους υποψηφίους σχετικά με τα κριτήρια επιλογής μας, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής που ακολουθείται  
 • Τα στελέχη που είναι αρμόδια για την επιλογή των υποψηφίων, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και την αξιολόγηση είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Διεξάγουμε έρευνες επικύρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα για να βεβαιωθούμε ότι η διαδικασία επιλογής μας, μας επιτρέπει να έχουμε μια σχετικώς ακριβή εκτίμηση της μετέπειτα εργασιακής αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων των υποψηφίων.

                                                                                                                  Θέσεις Εργασίας                                                                     

Αν επιθυμείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία σας με την Coral A.E.

  

 

}