Ιδιώτες

Κοινωνικό Πρόσωπο

Είμαστε ενεργό μέλος της κοινωνίας και την υποστηρίζουμε με συνέπεια και διάρκεια

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η διαμόρφωση νέων συνθηκών στις αγορές μετά την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό. Στη νέα αυτή πραγματικότητα, ο στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αναδειχθεί, μέσα στα επόμενα χρόνια, η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία, που θα στηρίζεται στη γνώση και θα είναι ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας περισσότερες θέσεις απασχόλησης, καλύτερες συνθήκες εργασίας, και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να συμβάλουν καθοριστικά, αναλαμβάνοντας τον κοινωνικό τους ρόλο, και μέσα από σχετικά προγράμματα και πρωτοβουλίες να διασφαλίσουν την επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου. Αναγνωρίζοντας αυτό το ρόλο, μια σειρά κορυφαίων Ελληνικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και η Coral A.E., μαζί με τον ΣΕΒ (Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών), το ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών), και τον ΣΒΒΕ (Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος), προχώρησαν στη δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρήσεων, τον Ιούλιο του 2000.

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Δίκτυο είναι μέλος της πανευρωπαϊκής οργάνωσης Corporate Social Responsibility Europe, και οι άμεσες προτεραιότητές του περιλαμβάνουν:

  1. Την καταγραφή προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, της φιλοσοφίας, κατεύθυνσης και μεθοδολογίας τους
  2. Την ανάδειξη νέων στοιχείων κοινωνικού προβληματισμού
  3. Την διεύρυνση των μελών του στο χώρο των επιχειρήσεων, και
  4. Την περαιτέρω ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των επιχειρήσεων, και ειδικότερα των μικρομεσαίων, στα θέματα κοινωνικής ευθύνης.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ελληνικό Δίκτυο Global Compact επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του.

 

Ελληνικό Δίκτυο Global Compact

 

Το Ελληνικό Δίκτυο Global Compact ιδρύθηκε την 28η Μαΐου 2008 σε εκδήλωση που οργάνωσαν το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το UNDP Programme Management Office στην Αθήνα. Κατά την εκδήλωση 50 Ελληνικές επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων και η Coral A.E. επέδωσαν στον επικεφαλής του Global Compact Networks & Global Compact Partnerships κ. Soren Petersen, επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. με την οποία δεσμεύονται να τηρούν τις δέκα αρχές του Global Compact, κατά την παραγωγική διαδικασία και τις συναλλαγές τους.

Οι 10 αρχές του Global Compact είναι:

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Συνθήκες Εργασίας

 Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης

 Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

 Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας

 Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση

Περιβάλλον

 Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

 Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

 Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλονΚαταπολέμηση της διαφθοράς

 Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας

Ο πρόεδρος των εταιρειών Shell στην Ελλάδα κος. Γιώργος Χατζόπουλος αναφέρει σχετικά:

«Είμαι ευτυχής να επιβεβαιώσω ότι η Coral υποστηρίζει τις 10 Αρχές του Global Compact σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Συνθήκες Εργασίας, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 

Στην Coral οι βασικές αρχές μας – ειλικρίνεια, ακεραιότητα και σεβασμός- υπογραμμίζουν όλες μας τις δράσεις και αποτελούν το θεμέλιο των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών μας.   

Οι Αρχές του Global Compact αποτελούν μέρος της στρατηγικής μας και της κουλτούρας μας και είναι ενταγμένες στις καθημερινές μας δραστηριότητες.  Οι εργαζόμενοι μας δεσμεύονται να διεξάγουν τις εργασίες τους με πλήρη υπευθυνότητα και διαφάνεια και με σεβασμό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.    

Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε μια ευρεία σειρά από καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό στοχεύοντας να είμαστε η πρώτη επιλογή του πελάτη στις αγορές που επιλέγουμε να δραστηριοποιούμαστε.

Η φήμη και μελλοντική μας επιτυχία και βιωσιμότητα είναι αμιγώς συνδεδεμένες με την εφαρμογή όχι μόνο των νόμων αλλά και των αυστηρών ηθικών προτύπων που έχουμε ορίσει. Άλλωστε η καλή μας φήμη για διαφάνεια και ακεραιότητα αποτελεί για εμάς το πιο πολύτιμο απόκτημα! 

Αυτή η δήλωση αποτελεί μια επιπρόσθετη δέσμευση για όλους εμάς για την διατήρηση της ακεραιότητας και των αξιών μας καθώς και την συνέχιση της υποστήριξής μας στις Αρχές του Συμφώνου.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ελληνικό Δίκτυο Global Compact επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εδώ

}