Ιδιώτες

Οργανωτική Δομή

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Coral A.E. έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης Πρόεδρος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1962. Σπούδασε Οικονομικά στο VASSAR COLLEGE. Το 2010 εξελέγη Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

 

 

 Γεώργιος Ν. Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής - Εκτελεστικό Μέλος 

Γεννήθηκε το 1963. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές  στη Γερμανία. Εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Shell Hellas τον Μάρτιο του 1991 και εργάστηκε σε μία σειρά θέσεων στους κλάδους του υγραερίου, των λιπαντικών και των πρατηρίων.
Από το 2008 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Λιανικών Πωλήσεων. Τον Φεβρουάριο του 2017 έλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Coral A.E.

 

                                                                                                                                      Ιωάννης E. Καλογήρου - Εκτελεστικό Μέλος 

  Γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε Business (MSc) στο University of New Haven (USA) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στο Marketing. Εργάζεται στην Motor Oil από τον Ιούνιο 2022 ως Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Θυγατρικών.  Διαθέτει 30ετή διευθυντική εμπειρία σε διακεκριμένες πολυεθνικές εταιρείες. Έχει βαθιά γνώση του καταναλωτή και των brands σε μια σειρά από κατηγορίες και αγορές ανά τον κόσμο.

 

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1952 και είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.

Είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της MOTOR OIL Hellas.

 

Πέτρος Τ. Τζαννετάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Surrey και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του με θέμα τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών της MOTOR OIL Hellas.

 

Μιχάλης ΛιάροςΜη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Μιχάλης Λιάρος γεννήθηκε το 1958, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός  απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου BSc, με μεταπτυχιακές σπουδές MSc του Πανεπιστημίου του Μπάθ Αγγλίας, και απόφοιτος του  INSEAD. Διαθέτει πλέον των 37 ετών εμπειρία στον Ενεργειακό τομέα σε Διευθυντικές Θέσεις και Διοικητικά συμβούλια πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.

 

Λουκάς Τριπελόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1974. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), κάτοχος ΜSc από το University of Stirling (Stirling, Scotland) και κάτοχος επαγγελματικού τίτλου του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Διαθέτει 25ετή εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τόσο στον τομέα της διύλισης όσο και σε εκείνον της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Εργάζεται στον Όμιλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ από τον Δεκέμβριο 1999.

 

Μιχαήλ Δ. Μπίτζιος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και Γραμματέας του Συμβουλίου.

Γεννήθηκε το 1984. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (ΕΚΠΑ), στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο της ενέργειας (ΔΠΘ) και μετεκπαίδευση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις (Harvard LS, MA). Από το 2020 είναι επικεφαλής του Νομικού Τμήματος Εμπορικών Εταιριών Καυσίμων του Ομίλου της Motor Oil.

 

                                                                                                    Ουρανία Ν. Αικατερινάρη, Μη εκτελεστικό Μέλος – ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.

 

 Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το City University Business School του Λονδίνου. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και προγενέστερα Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. Ήταν επίσης Εταίρος (Partner) στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY) στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου και είχε την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη. Τη δεκαετία 2001-2010 εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλους τραπεζικούς οίκους -BNP Paribas, Deutsche Bank και Eurobank- στο Corporate και στο Investment Banking στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο, εργαζόμενη στην Texaco στην ανάπτυξη επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα στην περιοχή της Κασπίας. Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Εξελέγη μέλος Δ.Σ. τον Ιούνιο 2021 και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.

 

Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης, Μη εκτελεστικό Μέλος – ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ

 

 Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Wales, Cardiff Business School. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών. Στο χώρο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εργάζεται από το 1997. Στο διάστημα 1997-2006 κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την περίοδο 2006 – 2013 εργάσθηκε ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Από το 2014 μέχρι και σήμερα απασχολείται στη ΣΟΛ Συμβουλευτική. Παράλληλα, τα τελευταία έτη συμμετέχει με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών εταιρειών. Εκτός της προαναφερόμενης επαγγελματικής ενασχόλησης, ο κ. Κυρίτσης διαθέτει και μακρόχρονη θεσμική εμπειρία, εκλεγμένος από το 2015 ως Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ και Αντιπρόεδρος από το 2016 στο Συνεγγυητικό Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών. Εξελέγη μέλος Δ.Σ. τον Ιούνιο 2021 και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Χαρίκλεια Δ. Αλεξάκη, Μη εκτελεστικό Μέλος – ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.   

Είναι απόφοιτη του τμήματος Κοινωνιολογίας του Boston College, κατέχει πτυχίο στην Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης καθώς και εργασιακή εμπειρία στον ναυτιλιακό κλάδο και στο Marketing

 

                                                                                  Αναστάσιος - Ηλίας Τριανταφυλλίδης, Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1954, υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό από το οποίο αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Αντιναυάρχου το 1985. Έκτοτε εργάστηκε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό και πετρελαϊκό κλάδο.