Ιδιώτες

Ασφαλής χειρισμός καυσίμων

Παρακαλούμε δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό ή την αποθήκευση των καυσίμων.

 • Η επαφή με πετρέλαιο ή άλλα υγρά καύσιμα μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα ή ερεθισμό του δέρματος και των ματιών σας, ενώ μπορεί να κάνει λεκέδες ή να ξεβάψει τα υφάσματα.
 • Σε περίπτωση που χυθεί καύσιμο στα ρούχα σας, βγάλτε το ρούχο και βουτήξτε το σε νερό όσο το δυνατόν συντομότερα. Κρεμάστε το ρούχο ώστε να αεριστεί επαρκώς πριν το πλύνετε.
 • Είναι παράνομο να χύνετε καύσιμα σε αποχετεύσεις ή υπονόμους, καθώς επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον και εγκυμονεί τον κίνδυνο έκρηξης.
 • Εάν χυθεί καύσιμο στο δέρμα σας, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εισέλθει καύσιμο στα μάτια σας, πλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο πόνος είναι έντονος, επικοινωνήστε με κάποιον γιατρό.
 • Η παρατεταμένη έκθεση στις αναθυμιάσεις των καυσίμων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία σας.
 • Να τοποθετείτε ετικέτες στα καύσιμα και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλες συσκευασίες / δοχεία σε δροσερούς και καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από τα χέρια των παιδιών.

Πλήρωση δοχείων

Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια του προσωπικού, ακολουθήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

 • Γεμίστε με καύσιμα μόνο κατάλληλα δοχεία, τα οποία έχουν κατάλληλη σήμανση και είναι εγκεκριμένα για μεταφορά εύφλεκτων υγρών. Αυτά είναι διαθέσιμα από καταστήματα με εργαλεία, ναυτιλιακά είδη, είδη αυτοκινήτων ή το πρατήριο. Το καύσιμο μπορεί να αλλοιώσει τα ακατάλληλα πλαστικά δοχεία, ενώ τα γυάλινα δοχεία μπορεί να σπάσουν.
 • Για την ασφάλειά σας, στα πρατήρια μας παρέχεται η δυνατότητα δανεισμού κατάλληλου δοχείου καυσίμου σε περίπτωση που θέλετε να αποφύγετε να προμηθευτείτε.
 • Αποφύγετε την πλήρωση ακατάλληλων δοχείων χωρίς σήμανση, με καύσιμα από αντλίες καυσίμων.
 • Η πλήρωση των κατάλληλων δοχείων πρέπει να γίνεται στο έδαφος, σε ανοιχτό χώρο και το στόμιο εφοδιασμού να έρχεται σε επαφή με το στόμιο του δοχείου. Χρησιμοποιείστε χαμηλή ροή κατά τον ανεφοδιασμό και μη το γεμίζετε πλήρως.
  Η πολιτική της Coral A.E. επιτρέπει την πλήρωση δοχείων μέχρι το πολύ 25 λίτρα.

Ανεφοδιασμός οχημάτων

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ανοίγετε το καπάκι του ρεζερβουάρ καυσίμου σε οχήματα. Κάτω από συγκεκριμένες ξηρές και ζεστές συνθήκες, οι στατικές εκκενώσεις από διάφορα ρούχα μπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη των αναθυμιάσεων του καυσίμου στο στόμιο του ρεζερβουάρ. Βεβαιωθείτε ότι έχει απομακρυνθεί το ακροσωλήνιο εφοδιασμού από το ρεζερβουάρ πριν την εκκίνηση του οχήματός σας.


Για την ασφάλειά σας, αλλά και του προσωπικού, μην εισέρχεστε στο πρατήριο όταν αυτό ανεφοδιάζεται με καύσιμα από βυτιοφόρο.

 

 

Υγραέριο (LPG)

 • Το υγραέριο είναι άχρωμο και έχει μια χαρακτηριστική μυρωδιά ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός διαρροών.
 • Σε περίπτωση εντοπισμού μιας διαρροής υγραερίου, ενεργοποιήστε το συναγερμό κινδύνου και ενημερώστε το προσωπικό.
 • Βάσει νόμου, το προσωπικό δεν έχει άδεια για ανεφοδιασμό φιαλών με υγραέριο. Εάν το πρατήριο δεν εμπορεύεται φιάλες, το προσωπικό μας μπορεί να σας ενημερώσει για το πλησιέστερο πρατήριο με σήμα Shell που μπορείτε να προμηθευτείτε.
 • Προτού συνδέσετε το αυτοκίνητό σας, να κάνετε πάντα έλεγχο ότι το σημείο πλήρωσης και το ακροφύσιο του οχήματος είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση.
 • Κατά τη σύνδεση του ακροφυσίου, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει λανθασμένη σύνδεση.

Στατικός ηλεκτρισμός

Κατανόηση του στατικού ηλεκτρισμού

Κάτω από συνθήκες ξηρού κλίματος, ευνοείται η δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. Κύρια αιτίες είναι η τριβή του καυσίμου με τον σωλήνα, η πτώση του καυσίμου και η ανάδευση του στο ρεζερβουάρ κατά τον ανεφοδιασμό.

Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να δημιουργηθεί όταν εισέρχεστε στο όχημα, κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού. Όταν επιστρέψετε για να πιάσετε την αντλία, μπορεί να γίνει αποφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού στο σημείο πλήρωσης, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη των αναθυμιάσεων του καυσίμου και την πρόκληση πυρκαγιάς.  

Αποφυγή του στατικού ηλεκτρισμού

Οδηγίες για την αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού:

Το προσωπικό μας χρησιμοποιεί κατάλληλη ενδυμασία για την αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού και βρίσκεται εκεί για να σας εξυπηρετήσει. 

 

Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να κάνετε μόνοι σας τον ανεφοδιασμό του οχήματος, κάντε αποφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού μακριά από το στόμιο εφοδιασμού (για παράδειγμα αγγίζοντας τα μεταλλικά σημεία του αυτοκινήτου) προτού αγγίξετε την αντλία καυσίμου ή το στόμιο του ρεζερβουάρ. Αποφορτιστείτε και όταν προσεγγίζετε το χώρο ανεφοδιασμού για να πληρώσετε τον υπάλληλο.


ΜΗΝ εισέρχεστε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού - περιμένετε απ’ έξω. Αν δεν το αποφύγετε, πραγματοποιείστε την παραπάνω αποφόρτιση αγγίζοντας τα μεταλλικά σημεία του αυτοκινήτου.

 

Να κάνετε χρήση μόνο του διακόπτη ανεφοδιασμού της αντλίας βενζίνης και ποτέ μην αφήνετε τα ακροφύσια χωρίς επιτήρηση.