213800NFMFOGISHVA9512021-12-31213800NFMFOGISHVA9512020-12-31213800NFMFOGISHVA9512020-01-01213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMembercoral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMemberifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMembercoral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMemberifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMemberifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSsMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01coral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-01ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512020-12-31coral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512021-12-31coral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-012020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-012020-12-31coral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512020-01-012020-12-31213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31coral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31iso4217:EURiso4217:EURxbrli:shares
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Ν. 4548/2018)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
[IMAGE]
[IMAGE]
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
“CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 4 του Νόμου 3556/2007 δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
A. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 της Εταιρείας σε ατομική και ενοποιημένη βάση, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και
B. Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Μαρούσι, 20 Απριλίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 567603/2009
ΑΔΤ ΑΡ 076631/2022
Σ 040106/199 6
[IMAGE]
[IMAGE]
Coral Όμιλος Εταιρειών
Έκθεση Διαχείρισης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021
[IMAGE]
[IMAGE]
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
2
1. Απολογισμός Εργασιών του Ομίλου
Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη χρήση 2021 συγκριτικά με την αντίστοιχη χρήση 2020, κινήθηκαν ως εξής:
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Κύκλος εργασιών
2.477.518
1.801.473
676.045
37,53%
Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων)
(2.244.946)
(1.644.873)
600.073
36,48%
Μεικτά αποτελέσματα
232.572
156.600
75.972
48,51%
Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων)
(128.350)
(111.444)
16.906
15,17%
Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)
(13.248)
(11.596)
1.652
14,25%
Λοιπά έσοδα
3.656
3.475
181
5,21%
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)
(2.070)
(3.149)
(1.079)
(34,27%)
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)
92.560
33.885
58.675
173,16%
Χρηματοοικονομικά έξοδα
(22.023)
(19.848)
2.175
10,96%
Έσοδα από επενδύσεις
4.934
4.996
(62)
(1,24%)
Κέρδη από απόκτηση συμμετοχής
500
-
500
-
Κέρδη από συγγενείς εταιρείες
2.357
(598)
2.955
494,15%
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων
78.328
18.434
59.894
324,91%
Αποσβέσεις
(38.808)
(34.510)
4.298
12,45%
Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων
39.520
(16.075)
55.595
345,85%
Φόρος εισοδήματος
(9.207)
3.334
(12.541)
(376,16%)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους
30.313
(12.741)
43.054
337,92%
Αντίστοιχα τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2021 σε σύγκριση με τη χρήση του 2020, κινήθηκαν ως εξής :
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Κύκλος εργασιών
2.142.510
1.594.597
547.913
34,36%
Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων)
(2.037.366)
(1.535.640)
501.726
32,67%
Μεικτά αποτελέσματα
105.144
58.957
46.187
78,34%
Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων)
(48.487)
(46.596)
1.891
4,06%
Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)
(8.248)
(8.847)
(599)
(6,77%)
Λοιπά έσοδα
10.449
10.053
396
3,94%
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)
(529)
(1.313)
(784)
(59,71%)
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)
58.329
12.253
46.076
376,04%
Χρηματοοικονομικά έξοδα
(13.130)
(12.963)
167
1,29%
Έσοδα από επενδύσεις
11.618
12.152
(534)
(4,39%)
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων
56.817
11.441
45.376
396,61%
Αποσβέσεις
(27.522)
(26.204)
1.318
5,03%
Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων
29.295
(14.763)
44.058
298,44%
Φόρος εισοδήματος
(6.230)
5.082
(11.312)
(222,59%)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους
23.065
(9.681)
32.746
338,25%
Τα συγκριτικά μεγέθη του Όμιλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
3
Στα προαναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής:
1.1 Κύκλος Εργασιών
Ο μεικτός κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε στη χρήση του 2021 κατά 676 εκ. , παρουσιάζοντας μια ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως 37,5 % σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, όπως διακρίνεται και από τον παρακάτω πίνακα :
Όμιλος
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Εμπορευμάτων
1.005.410
662.244
Προϊόντων
1.447.029
1.119.108
Υπηρεσιών
25.210
20.285
Λοιπά
(131)
(164)
Σύνολο
2.477.518
1.801.473
Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας και κατά κατηγορία πωλήσεων του Ομίλου, έχει ως εξής:
Όμιλος
Κατηγορία Πωλήσεων
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Καύσιμα
302.767
104.458
Λιπαντικά
9
14
Χημικά
4.992
1.814
Φυσικό Αέριο/Υγραέριο
2.353
559
Υπηρεσίες
494
158
Λοιπά
30.047
3.649
Σύνολο Πωλήσεων Εξωτερικού
340.662
110.652
Κατηγορία Πωλήσεων
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Καύσιμα
2.011.518
1.609.924
Λιπαντικά
6.200
5.275
Χημικά
65.989
32.652
Φυσικό Αέριο/Υγραέριο
20.067
15.954
Υπηρεσίες
24.715
20.285
Λοιπά
8.367
6.731
Σύνολο Πωλήσεων Εσωτερικού
2.136.856
1.690.821
Γενικό Σύνολο
2.477.518
1.801.473
Η συνολική ποσότητα που εμπορεύτηκε ο Όμιλος κατά την χρήση που ολοκληρώθηκε την 31/12/2021 όσο και κατά την συγκριτική περίοδο αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Όμιλος
1/1-
1/1-
Ποσότητα σε MT
31/12/2021
31/12/2020
Καύσιμα
2.188.899
2.080.909
Λιπαντικά
2.922
2.430
Χημικά
60.592
42.011
Φυσικό Αέριο/Υγραέριο
17.954
15.394
Λοιπά
41.230
11.940
Σύνολο
2.311.597
2.152.684
Οι ποσότητες των καυσίμων που εμπορεύθηκε ο Όμιλος σημείωσαν αύξηση κατά 7,4% περίπου.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
4
Η αντίστοιχη ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρείας κατά το 2021 παρουσιάζεται παρακάτω:
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Εμπορευμάτων
674.165
455.555
Προϊόντων
1.447.029
1.119.108
Υπηρεσιών
21.447
20.098
Λοιπά
(131)
(164)
Σύνολο
2.142.510
1.594.597
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας τη χρήση 2021 διαμορφώθηκε σε 2.143 εκ. από 1.595 εκ. τη χρήση 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 34,4% .
Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας και κατά κατηγορία πωλήσεων της Εταιρείας, έχει ως εξής:
Εταιρεία
Κατηγορία Πωλήσεων
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Καύσιμα
100.081
35.498
Λιπαντικά
111
167
Χημικά
4.979
1.814
Λοιπά
11.870
1.414
Σύνολο Πωλήσεων Εξωτερικού
117.041
38.893
Κατηγορία Πωλήσεων
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Καύσιμα
1.927.434
1.494.103
Λιπαντικά
6.200
5.275
Χημικά
65.338
32.652
Υπηρεσίες
21.447
20.098
Λοιπά
5.050
3.576
Σύνολο Πωλήσεων Εσωτερικού
2.025.469
1.555.704
Γενικό Σύνολο
2.142.510
1.594.597
Η συνολική ποσότητα που εμπορεύτηκε η Εταιρεία κατά την χρήση που ολοκληρώθηκε την 31/12/2021 όσο και κατά την συγκριτική περίοδο αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Ποσότητα σε MT
31/12/2021
31/12/2020
Καύσιμα
2.022.043
1.890.817
Λιπαντικά
3.000
2.503
Χημικά
60.214
42.011
Λοιπά
41.680
11.940
Σύνολο
2.126.937
1.947.271
Οι ποσότητες των καυσίμων που εμπορεύθηκε η Εταιρεία σημείωσαν αύξηση κατά 9,2% περίπου.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
5
1.2 Μεικτό Περιθώριο Κέρδους
Το μεικτό περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθε σε 232.572 χιλιάδες ή σε 9,4% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 156.600 χιλιάδες ή σε 8,7% επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 48,5% περίπου.
Το μεικτό περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθε σε 105.144 χιλιάδες ή σε 4,9% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 58.957 χιλιάδες ή σε 3,7% επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 78,3% περίπου.
1.3 Λειτουργικά Έξοδα
Η εξέλιξη των μεγεθών των λειτουργικών εξόδων μεταξύ των χρήσεων 2021 και 2020 παρουσιάζεται παρακάτω:
Όμιλος
1/1-
1/1-
Κατανομή ανά λειτουργία:
31/12/2021
31/12/2020
Κόστος πωληθέντων
5.792
5.929
Έξοδα διάθεσης
166.202
145.000
Έξοδα διοίκησης
14.171
12.527
Σύνολο
186.165
163.456
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα, οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου εμφανίζουν αύξηση ίση με 22.709 χιλιάδες ή 13,9% περίπου. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της εξαγορασθείσας θυγατρικής στην Κροατία καθώς και στην αύξηση των αμοιβών των διαχειριστών πρατηρίων απόρροια του περιορισμού των μέτρων της εξάπλωσης του Covid -19.
Για την καλύτερη αξιολόγηση και σύγκριση των μεγεθών των λειτουργικών δαπανών της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα οι σημαντικότερες κατηγορίες εξόδων:
Όμιλος
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Παροχές σε εργαζομένους
19.552
17.575
1.977
11,25%
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
17.319
14.676
2.643
18,01%
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
3.342
2.492
850
34,11%
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων
18.147
17.342
805
4,64%
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων
3.763
3.750
13
0,35%
Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων
2.682
2.135
547
25,62%
Αποθήκευτρα
6.788
6.984
(196)
(2,81%)
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
116
2.235
(2.119)
(94,81%)
Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων
22.756
19.903
2.853
14,34%
Αμοιβές διαχειριστών πρατηρίων
45.531
37.833
7.698
20,35%
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
23.922
21.275
2.647
12,44%
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
6.994
6.216
778
12,52%
Ασφάλιστρα
1.456
1.031
425
41,22%
Έξοδα Τηλεπικοινωνιών
609
507
102
20,12%
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος
5.555
3.454
2.101
60,83%
Λοιποί Φόροι Τέλη
2.607
2.664
(57)
(2,14%)
Μειώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19
(86)
(613)
(527)
(85,97%)
Λοιπά
5.112
3.997
1.115
27,90%
Σύνολο
186.165
163.456
22.709
13,89%
Οι λειτουργικές δαπάνες για το 2021 αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με 7,5% του κύκλου εργασιών της χρήσης, ενώ για το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 9,1%.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
6
Η αντίστοιχη ανάλυση των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας κατά το 2021 παρουσιάζεται παρακάτω:
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Κατανομή ανά λειτουργία:
31/12/2021
31/12/2020
Κόστος πωληθέντων
19.409
18.882
Έξοδα διάθεσης
75.178
71.954
Έξοδα διοίκησης
9.079
9.692
Σύνολο
103.666
100.528
Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας κατά τη τρέχουσα χρήση αυξήθηκαν σε σχέση με τη προηγούμενη περίοδο, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό ίσο με 4,8% του κύκλου εργασιών (6,3% για τη χρήση του 2020).
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Παροχές σε εργαζομένους
15.691
16.203
(512)
(3,16%)
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
13.010
11.913
1.097
9,21%
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
1.908
1.982
(74)
(3,73%)
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων
12.605
12.308
297
2,41%
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων
2.860
2.965
(105)
(3,54%)
Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων
2.084
1.696
388
22,88%
Αποθήκευτρα
4.926
5.065
(139)
(2,74%)
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
-
2.212
2.212
100,00%
Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων
18.592
17.241
1.351
7,84%
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
17.289
15.839
1.450
9,16%
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
9.286
8.668
618
7,13%
Ασφάλιστρα
857
663
194
29,26%
Έξοδα Τηλεπικοινωνιών
471
367
104
28,34%
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος
819
310
509
164,19%
Λοιποί Φόροι Τέλη
1.613
1.681
(68)
(4,05%)
Μειώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19
(86)
(466)
(380)
(81,55%)
Λοιπά
1.742
1.883
(141)
(7,49%)
Σύνολο
103.666
100.528
3.138
3,12%
1.4 Λοιπά Έσοδα
Τα λοιπά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αυξήθηκαν στην τρέχουσα χρήση κατά 5,2% και 3,9% αντίστοιχα.
Όμιλος
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Έσοδα από ενοίκια
872
953
(81)
(8,50%)
Έσοδα από πελάτες κάρτας
492
506
(14)
(2,77%)
Έσοδα από εμπορικούς αντιπροσώπους
576
489
87
17,79%
Έσοδα από προμήθειες
684
552
132
23,91%
Λοιπά έσοδα
1.032
975
57
5,85%
Σύνολο
3.656
3.475
181
5,21%
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Έσοδα από ενοίκια
8.460
7.939
521
6,56%
Έσοδα από πελάτες κάρτας
492
506
(14)
(2,77%)
Έσοδα από εμπορικούς αντιπροσώπους
747
646
101
15,64%
Έσοδα από προμήθειες
436
554
(118)
(21,30%)
Λοιπά έσοδα
314
408
(94)
(23,04%)
Σύνολο
10.449
10.053
396
3,94%
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
7
1.5 Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες)
Όμιλος
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Κέρδη/ (ζημιές) από πωλήσεις και διαγραφές παγίων στοιχείων
(239)
212
(451)
(212,74%)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές
(972)
(820)
152
18,54%
Έσοδα από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που αναστράφηκαν
84
-
84
-
Λοιπά
(943)
(2.541)
(1.598)
(62,89%)
Σύνολο
(2.070)
(3.149)
(1.079)
(34,26%)
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Κέρδη/ (ζημιές) από πωλήσεις και διαγραφές παγίων στοιχείων
26
24
2
8,33%
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές
268
(145)
413
284,83%
Έσοδα από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που αναστράφηκαν
59
-
59
-
Λοιπά
(882)
(1.192)
(310)
(26,01%)
Σύνολο
(529)
(1.313)
(784)
(59,71%)
1.6 Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Όμιλος
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
1.108
257
851
331,13%
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων
4.863
4.932
(69)
(1,40%)
Τόκοι Χρηματοδοτικής μίσθωσης
4.000
3.393
607
17,89%
Σύνολο τόκων
9.971
8.582
1.389
16,19%
Προμήθειες Τραπεζών
6.280
4.574
1.706
37,30%
Εξοδοποίηση δαπανών μακροπρόθεσμων δανείων
449
429
20
4,66%
Έξοδα αδράνειας
272
154
118
76,62%
Πραγματοποιθείσες ζημίες από παράγωγα επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
4.649
5.972
(1.323)
(22,15%)
Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
264
117
147
125,64%
Λοιπά
138
20
118
590,00%
Σύνολο
22.023
19.848
2.175
10,96%
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
140
62
78
125,81%
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων
4.313
4.256
57
1,34%
Τόκοι Χρηματοδοτικής μίσθωσης
2.860
2.703
157
5,81%
Σύνολο τόκων
7.313
7.021
292
4,16%
Προμήθειες Τραπεζών
471
359
112
31,20%
Εξοδοποίηση δαπανών μακροπρόθεσμων δανείων
425
403
22
5,46%
Έξοδα αδράνειας
260
151
109
72,19%
Πραγματοποιθείσες ζημίες από παράγωγα επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
4.472
4.901
(429)
(8,75%)
Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
168
117
51
43,59%
Λοιπά
21
11
10
90,91%
Σύνολο
13.130
12.963
167
1,29%
*Εύλογη Αξία Μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
8
1.7 Έσοδα από επενδύσεις & Κέρδη / (Ζημίες) από Συγγενείς Εταιρείες
Όμιλος
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Έσοδα τόκων
210
340
(130)
(38,24%)
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από παράγωγα επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
4.206
4.555
(349)
(7,66%)
Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
518
101
417
412,87%
Κέρδη/(Ζημίες) από Συγγενείς Εταιρείες
2.357
(598)
2.955
494,15%
Σύνολο
7.291
4.398
2.893
65,78%
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Έσοδα τόκων
583
865
(282)
(32,60%)
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από παράγωγα επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
4.159
4.449
(290)
(6,52%)
Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
284
101
183
181,19%
Έσοδα από μερίσματα
6.592
6.737
(145)
(2,15%)
Σύνολο
11.618
12.152
(534)
(4,39%)
*Εύλογη Αξία Μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων
Τα κέρδη από Συγγενείς Εταιρείες ποσού 2.357 χιλιάδων αφορούν την αναλογία του Ομίλου επί των οικονομικών αποτελεσμάτων των ενοποιούμενων με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης εταιρειών «Shell & MoH Α.Ε Αεροπορικών Καυσίμων» και «Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Ρόδου – Αλεξανδρουπόλεως Α.Ε».
Τα έσοδα τόκων περιλαμβάνουν έσοδα τόκων καταθέσεων και λοιπών περιπτώσεων καθώς και έσοδο προεξόφλησης των εμπορευματικών πιστώσεων το οποίο ανέρχεται σε 207 χιλιάδες για την χρήση 2021 και σε 272 χιλιάδες για την χρήση 2020.
Τέλος στα έσοδα από μερίσματα για την τρέχουσα χρήση περιλαμβάνονται μερίσματα ύψους €2.842 χιλιάδων από τη συγγενή εταιρεία «Shell & MoH Α.Ε Αεροπορικών Καυσίμων», καθώς και μερίσματα από τις θυγατρικές εταιρείες «Ερμής Α.Ε.», «Μυρτέα Α.Ε.» και «Medprofile Ltd.» (€2.000 χιλιάδες, €1.000 χιλιάδες και €750 χιλιάδες αντίστοιχα). Στη συγκριτική περίοδο περιλαμβάνονται μερίσματα ύψους €1.568 χιλιάδων και 169 χιλιάδων από τις συγγενείς εταιρείες «Shell & MoH Α.Ε Αεροπορικών Καυσίμων» και «Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Ρόδου Αλεξανδρουπόλεως Α.Ε» αντίστοιχα, καθώς και μερίσματα από τις θυγατρικές εταιρείες «Ερμής Α.Ε.» και «Μυρτέα Α.Ε.» (€2.000 χιλιάδες και €3.000 χιλιάδες αντίστοιχα).
1.8 Φόρος Εισοδήματος
Όμιλος
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης
4.072
2.754
1.318
47,86%
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
(104)
108
(212)
(196,30%)
Αναβαλλόμενος φόρος
5.293
(6.213)
11.506
185,19%
Σύνολο
9.261
(3.351)
12.612
376,37%
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Ποσό
%
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης
1.480
-
1.480
-
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
(26)
203
(229)
(112,81%)
Αναβαλλόμενος φόρος
4.829
(5.296)
10.125
191,18%
Σύνολο
6.283
(5.093)
11.376
223,37%
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 22% για την χρήση 2021 και 24% για την συγκριτική χρήση του 2020.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
9
Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης του Ομίλου προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο λογιστικό κέρδος οι κατωτέρω φορολογικές επιδράσεις:
Όμιλος
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Κέρδη προ φόρων/(Ζημιές) προ φόρων
39.520
(16.075)
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
8.070
(3.858)
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
(104)
108
Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά
518
545
Απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα
(406)
(422)
Λοιπά (αλλαγή φορολογικού συντελεστή κλπ)
1.183
276
Σύνολο
9.261
(3.351)
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
Κέρδη προ φόρων/(Ζημιές) προ φόρων
29.295
(14.762)
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
6.445
(3.542)
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
(26)
203
Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά
391
366
Απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα
(1.450)
(2.182)
Λοιπά (αλλαγή φορολογικού συντελεστή κλπ)
923
62
Σύνολο
6.283
(5.093)
2. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου έχουν ως ακολούθως :
Όμιλος
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
%
31/12/2020
%
α. Απόδοση Ενεργητικού (ROA)
Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων
30.313
4,4%
(12.741)
-2,4%
Σύνολο Ενεργητικού
695.442
536.416
β. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων
30.313
17,3%
(12.741)
-9,0%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
175.705
141.567
γ. Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)
Κέρδη μετά φόρων + Χρηματοοικονομικά Έξοδα
52.335
10,6%
7.107
1,7%
Σύνολο Καθ Χρέους + Ιδία Κεφάλαια + Προβλέψεις
496.058
420.187
δ. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
Σύνολο Καθαρού Χρέους
316.429
64,3%
273.809
65,9%
Σύνολο Καθαρού Χρέους & Ιδίων Κεφαλαίων
492.134
415.375
ε. Σχέση Καθαρού Χρέους Προς Ιδία Κεφάλαια
Σύνολο Καθαρού Χρέους
316.429
180,1%
273.809
193,4%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
175.705
141.567
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
10
Οι αντίστοιχοι δείκτες για την Εταιρεία παρατίθενται παρακάτω :
Εταιρεία
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
%
31/12/2020
%
α. Απόδοση Ενεργητικού (ROA)
Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων
23.065
4,3%
(9.681)
-2,2%
Σύνολο Ενεργητικού
537.852
445.196
β. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων
23.065
16,2%
(9.681)
-8,1%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
142.600
119.469
γ. Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)
Κέρδη μετά φόρων + Χρηματοοικονομικά Έξοδα
36.196
9,2%
3.282
0,9%
Σύνολο Καθ Χρέους + Ιδία Κεφάλαια + Προβλέψεις
394.328
356.141
δ. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
Σύνολο Καθαρού Χρέους
247.832
63,5%
232.808
66,1%
Σύνολο Καθαρού Χρέους & Ιδίων Κεφαλαίων
390.432
352.276
ε. Σχέση Καθαρού Χρέους Προς Ιδία Κεφάλαια
Σύνολο Καθαρού Χρέους
247.832
173,8%
232.808
194,9%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
142.600
119.469
Στον υπολογισμό των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών περιλαμβάνεται και η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16.
3. Συναλλαγές Μεταξύ Συνδεδεμένων Μερών
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
Όμιλος
Εταιρεία
1/1-
1/1-
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:
Προς μητρική
12.569
26.654
12.524
19.055
Προς θυγατρικές
-
-
1.121.487
797.862
Προς συγγενείς
1.398
1.017
1.398
1.017
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη
82.295
86.073
81.454
85.522
Σύνολο
96.262
113.744
1.216.863
903.456
Αγορές υπηρεσιών και αγαθών:
Από μητρική
517.154
351.716
499.834
319.113
Από θυγατρικές
-
-
11.308
7.818
Από συγγενείς
317
308
317
308
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
67.054
60.306
43.923
40.725
Σύνολο
584.525
412.330
555.382
367.964
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα με τους συνήθεις εμπορικούς όρους. Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και ασκεί ουσιώδη επιρροή ο βασικός μέτοχος του Ομίλου.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
11
Όμιλος
Εταιρεία
1/1-
1/1-
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:
Από μητρική
1.702
1.778
1.683
1.742
Από θυγατρικές
-
-
28.851
18.986
Από συγγενείς
100
99
100
99
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
6.701
11.976
5.835
10.432
Σύνολο
8.503
13.853
36.469
31.259
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:
Προς μητρική
33.832
3.455
33.103
3.074
Προς θυγατρικές
-
-
11.018
6.996
Προς συγγενείς
134
141
134
141
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη
6.600
3.471
4.193
2.815
Σύνολο
40.566
7.067
48.448
13.026
Παροχές προς τη Διοίκηση
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου, για την περίοδο 1/1– 31/12/2021 και 1/1–31/12/2020 αντίστοιχα, ανέρχονται σε 3.243 χιλιάδες και 3.815 χιλιάδες αντίστοιχα. (Εταιρεία: 1/1– 31/12/2021: € 2.791 χιλιάδες, 1/1–31/12/2020: € 3.666 χιλιάδες)
Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ανέρχονται σε