213800NFMFOGISHVA9512022-12-31213800NFMFOGISHVA9512021-12-31213800NFMFOGISHVA9512020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512020-12-31coral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512020-12-31213800NFMFOGISHVA9512021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512021-12-31coral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512022-12-31coral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512022-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31coral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512021-01-012021-12-31213800NFMFOGISHVA9512022-01-012022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember213800NFMFOGISHVA9512022-01-012022-12-31coral:ReservesMember213800NFMFOGISHVA9512022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember213800NFMFOGISHVA9512022-01-012022-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember213800NFMFOGISHVA9512022-01-012022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember213800NFMFOGISHVA9512022-01-012022-12-31iso4217:EURiso4217:EURxbrli:shares
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2022
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Ν. 4548/2018)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
[IMAGE]
[IMAGE]
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
“CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 4 του Νόμου 3556/2007 δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
A. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 της Εταιρείας σε ατομική και ενοποιημένη βάση, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και
B. Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Μαρούσι, 26 Απριλίου 2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ 567603/2009
ΑΔΤ ΑΡ 076631/2022
ΑΔΤ Χ 217575/2003
[IMAGE]
[IMAGE]
Coral Όμιλος Εταιρειών
Έκθεση Διαχείρισης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022
[IMAGE]
[IMAGE]
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1
1. Απολογισμός Εργασιών του Ομίλου
Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη χρήση 2022 συγκριτικά με την αντίστοιχη χρήση 2021, κινήθηκαν ως εξής:
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Κύκλος εργασιών
3.575.453
2.477.518
1.097.935
44,32%
Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων)
(3.322.017)
(2.244.946)
1.077.071
47,98%
Μεικτά αποτελέσματα
253.436
232.572
20.864
8,97%
Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων)
(151.853)
(128.350)
23.503
18,31%
Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)
(14.977)
(13.248)
1.729
13,05%
Λοιπά έσοδα
4.823
3.656
1.167
31,92%
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)
3.555
(2.070)
5.625
271,74%
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)
94.984
92.560
2.424
2,62%
Χρηματοοικονομικά έξοδα
(22.778)
(22.023)
755
3,43%
Έσοδα από επενδύσεις
8.657
4.934
3.723
75,46%
Ζημιά από απομείωση λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
(155)
-
155
-
Κέρδη από απόκτηση συμμετοχής
-
500
(500)
(100,00%)
Κέρδη από συγγενείς εταιρείες
7.555
2.357
5.198
220,54%
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων
88.263
78.328
9.935
12,68%
Αποσβέσεις
(41.616)
(38.808)
2.808
7,24%
Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων
46.647
39.520
7.127
18,03%
Φόρος εισοδήματος
(9.527)
(9.207)
320
3,48%
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους
37.120
30.313
6.807
22,46%
Αντίστοιχα τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2022 σε σύγκριση με τη χρήση του 2021, κινήθηκαν ως εξής :
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Κύκλος εργασιών
2.980.992
2.142.510
838.482
39,14%
Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων)
(2.887.136)
(2.037.366)
849.770
41,71%
Μεικτά αποτελέσματα
93.856
105.144
(11.288)
(10,74%)
Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων)
(58.018)
(48.487)
9.531
19,66%
Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)
(9.298)
(8.248)
1.050
12,73%
Λοιπά έσοδα
11.595
10.449
1.146
10,97%
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)
1.831
(529)
2.360
446,13%
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)
39.966
58.329
(18.363)
(31,48%)
Χρηματοοικονομικά έξοδα
(11.474)
(13.130)
(1.656)
(12,61%)
Έσοδα από επενδύσεις
13.365
11.618
1.747
15,04%
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων
41.856
56.817
(14.961)
(26,33%)
Αποσβέσεις
(29.854)
(27.522)
2.332
8,47%
Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων
12.002
29.295
(17.293)
(59,03%)
Φόρος εισοδήματος
(2.518)
(6.230)
(3.712)
(59,58%)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους
9.484
23.065
(13.581)
(58,88%)
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
2
Στα προαναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής:
1.1 Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε στη χρήση του 2022 κατά 1.098 εκ., παρουσιάζοντας μια ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως 44,3 % σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, όπως διακρίνεται και από τον παρακάτω πίνακα :
Όμιλος
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Εμπορευμάτων
1.604.317
1.005.410
Προϊόντων
1.940.513
1.447.029
Υπηρεσιών
30.743
25.210
Λοιπά
(120)
(131)
Σύνολο
3.575.453
2.477.518
Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας και κατά κατηγορία πωλήσεων του Ομίλου, έχει ως εξής:
Όμιλος
Κατηγορία Πωλήσεων
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Καύσιμα
499.366
302.767
Λιπαντικά
11
9
Χημικά
8.519
4.992
Φυσικό Αέριο/Υγραέριο
3.466
2.353
Υπηρεσίες
884
494
Λοιπά
24.022
30.047
Σύνολο Πωλήσεων Εξωτερικού
536.267
340.662
Κατηγορία Πωλήσεων
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Καύσιμα
2.882.713
2.011.518
Λιπαντικά
7.339
6.200
Χημικά
89.212
65.989
Φυσικό Αέριο/Υγραέριο
24.386
20.067
Υπηρεσίες
29.860
24.715
Λοιπά
5.676
8.367
Σύνολο Πωλήσεων Εσωτερικού
3.039.186
2.136.856
Γενικό Σύνολο
3.575.453
2.477.518
Η συνολική ποσότητα που εμπορεύτηκε ο Όμιλος κατά την χρήση που ολοκληρώθηκε την 31/12/2022 όσο και κατά την συγκριτική περίοδο αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Όμιλος
1/1-
1/1-
Ποσότητα σε MT
31/12/2022
31/12/2021
Καύσιμα
2.343.974
2.188.899
Λιπαντικά
3.088
2.922
Χημικά
64.904
60.592
Φυσικό Αέριο/Υγραέριο
18.593
17.954
Λοιπά
6.879
41.230
Σύνολο
2.437.438
2.311.597
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
3
Οι ποσότητες των καυσίμων που εμπορεύθηκε ο Όμιλος σημείωσαν αύξηση κατά 5,4% περίπου.
Η αντίστοιχη ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρείας κατά το 2022 παρουσιάζεται παρακάτω:
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Εμπορευμάτων
1.016.095
674.165
Προϊόντων
1.940.513
1.447.029
Υπηρεσιών
24.504
21.447
Λοιπά
(120)
(131)
Σύνολο
2.980.992
2.142.510
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας τη χρήση 2022 διαμορφώθηκε σε 2.981 εκ. από 2.143 εκ. τη χρήση 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 39,1% .
Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας και κατά κατηγορία πωλήσεων της Εταιρείας, έχει ως εξής:
Εταιρεία
Κατηγορία Πωλήσεων
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Καύσιμα
216.831
100.081
Λιπαντικά
101
111
Χημικά
8.494
4.979
Λοιπά
597
11.870
Σύνολο Πωλήσεων Εξωτερικού
226.023
117.041
Κατηγορία Πωλήσεων
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Καύσιμα
2.634.992
1.927.434
Λιπαντικά
7.339
6.200
Χημικά
89.212
65.338
Υπηρεσίες
24.504
21.447
Λοιπά
(1.079)
5.050
Σύνολο Πωλήσεων Εσωτερικού
2.754.969
2.025.469
Γενικό Σύνολο
2.980.992
2.142.510
Η συνολική ποσότητα που εμπορεύτηκε η Εταιρεία κατά την χρήση που ολοκληρώθηκε την 31/12/2022 όσο και κατά την συγκριτική περίοδο αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Ποσότητα σε MT
31/12/2022
31/12/2021
Καύσιμα
2.039.506
2.022.043
Λιπαντικά
3.123
3.000
Χημικά
65.051
60.214
Λοιπά
6.879
41.680
Σύνολο
2.114.559
2.126.937
Οι ποσότητες των καυσίμων που εμπορεύθηκε η Εταιρεία σημείωσαν μείωση κατά 1% περίπου.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
4
1.2 Μεικτό Περιθώριο Κέρδους
Το μεικτό περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθε σε 253.436 χιλιάδες ή σε 7,1% περίπου επί του κύκλου εργασιών, έναντι 232.572 χιλιάδες ή σε 9,4% επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 9% περίπου.
Το μεικτό περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθε σε 93.856 χιλιάδες ή σε 3,1% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 105.144 χιλιάδες ή σε 4,9% επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 10,8% περίπου.
1.3 Λειτουργικά Έξοδα
Η εξέλιξη των μεγεθών των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου μεταξύ των χρήσεων 2022 και 2021 παρουσιάζεται παρακάτω:
Όμιλος
1/1-
1/1-
Κατανομή ανά λειτουργία:
31/12/2022
31/12/2021
Κόστος πωληθέντων
10.812
5.792
Έξοδα διάθεσης
191.943
166.202
Έξοδα διοίκησης
16.465
14.171
Σύνολο
219.220
186.165
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα, οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου εμφανίζουν αύξηση ίση με 33.055 χιλιάδες ή 17,7% περίπου. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών είναι απόρροια της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού το 2022, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα των ευρύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εγχώρια και παγκόσμια οικονομία . Το 2022, η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις, όπως η εισβολή στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Για την καλύτερη αξιολόγηση και σύγκριση των μεγεθών των λειτουργικών δαπανών της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα οι σημαντικότερες κατηγορίες εξόδων:
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Παροχές σε εργαζομένους
23.189
19.552
3.637
18,60%
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
18.469
17.319
1.150
6,64%
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
3.463
3.342
121
3,62%
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων
19.685
18.147
1.538
8,48%
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων
5.410
3.763
1.647
43,77%
Μισθώματα
3.622
2.682
940
35,05%
Αποθήκευτρα
7.464
6.788
676
9,96%
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
1.976
116
1.860
1 . 603,45%
Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων
28.568
22.756
5.812
25,54%
Αμοιβές διαχειριστών πρατηρίων
51.020
45.531
5.489
12,06%
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
27.570
23.922
3.648
15,25%
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
7.795
6.994
801
11,45%
Ασφάλιστρα
1.733
1.456
277
19,03%
Έξοδα Τηλεπικοινωνιών
666
609
57
9,36%
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος
7.914
5.555
2.359
42,47%
Λοιποί Φόροι Τέλη
3.600
2.607
993
38,09%
Μειώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19
-
(86)
86
100,00%
Λοιπά
7.076
5.112
1.964
38,42%
Σύνολο
219.220
186.165
33.055
17,76%
Οι λειτουργικές δαπάνες για το 2022 αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με 6,1% του κύκλου εργασιών της χρήσης, ενώ για το 2021 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 7,5%.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
5
Η αντίστοιχη ανάλυση των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας κατά το 2022 παρουσιάζεται παρακάτω:
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Κατανομή ανά λειτουργία:
31/12/2022
31/12/2021
Κόστος πωληθέντων
23.156
19.409
Έξοδα διάθεσης
87.018
75.178
Έξοδα διοίκησης
10.152
9.079
Σύνολο
120.326
103.666
Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας κατά τη τρέχουσα χρήση αυξήθηκαν σε σχέση με τη προηγούμενη περίοδο, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό ίσο με 4% περίπου του κύκλου εργασιών (4,8% για τη χρήση του 2021).
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Παροχές σε εργαζομένους
18.602
15.691
2.911
18,55%
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
13.656
13.010
646
4,97%
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
2.029
1.908
121
6,34%
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων
14.169
12.605
1.564
12,41%
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων
4.143
2.860
1.283
44,86%
Μισθώματα
2.601
2.084
517
24,81%
Αποθήκευτρα
5.068
4.926
142
2,88%
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
2.028
-
2.028
-
Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων
23.118
18.592
4.526
24,34%
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
18.260
17.289
971
5,62%
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
9.613
9.286
327
3,52%
Ασφάλιστρα
989
857
132
15,40%
Έξοδα Τηλεπικοινωνιών
425
471
(46)
(9,77%)
Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος
1.171
819
352
42,98%
Λοιποί Φόροι Τέλη
1.823
1.613
210
13,02%
Μειώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19
-
(86)
86
100,00%
Λοιπά
2.631
1.742
889
51,03%
Σύνολο
120.326
103.666
16.660
16,07%
1.4 Λοιπά Έσοδα
Τα λοιπά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αυξήθηκαν στην τρέχουσα χρήση κατά 31,9% και 10,9% αντίστοιχα.
Όμιλος
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Έσοδα από ενοίκια
1.234
872
362
41,51%
Έσοδα από πελάτες κάρτας
499
492
7
1,42%
Έσοδα από εμπορικούς αντιπροσώπους
771
576
195
33,85%
Έσοδα από προμήθειες
267
684
(417)
(60,97%)
Λοιπά έσοδα
2.052
1.032
1.020
98,84%
Σύνολο
4.823
3.656
1.167
31,92%
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
6
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Έσοδα από ενοίκια
9.282
8.460
822
9,72%
Έσοδα από πελάτες κάρτας
499
492
7
1,42%
Έσοδα από εμπορικούς αντιπροσώπους
1.029
747
282
37,75%
Έσοδα από προμήθειες
358
436
(78)
(17,89%)
Λοιπά έσοδα
427
314
113
35,99%
Σύνολο
11.595
10.449
1.146
10,97%
1.5 Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες)
Όμιλος
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Κέρδη/ (ζημιές) από διαγραφές παγίων στοιχείων
113
(239)
352
147,28%
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές
399
(972)
1.371
141,05%
Έσοδα από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που αναστράφηκαν
-
84
(84)
(100,00%)
Απομειώσεις Πάγιων περιουσιακών στοιχείων
(1.016)
-
(1.016)
-
Λοιπά
4.059
(943)
5.002
530,44%
Σύνολο
3.555
(2.070)
5.625
271,74%
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Κέρδη/ (ζημιές) από διαγραφές παγίων στοιχείων
9
26
(17)
(65,39%)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές
1.273
268
1.005
375,00%
Έσοδα από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που αναστράφηκαν
-
59
(59)
(100,00%)
Απομειώσεις Πάγιων περιουσιακών στοιχείων
(1.016)
-
(1.016)
-
Λοιπά
1.564
(882)
2.446
277,32%
Σύνολο
1.831
(529)
2.360
446,12%
1.6 Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Όμιλος
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
1.161
1.108
53
4,78%
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων
6.284
4.863
1.421
29,22%
Τόκοι μισθώσεων
4.222
4.000
222
5,55%
Σύνολο τόκων
11.668
9.971
1.697
17,02%
Προμήθειες Τραπεζών
8.426
6.280
2.146
34,17%
Εξοδοποίηση δαπανών μακροπρόθεσμων δανείων
479
449
30
6,68%
Έξοδα αδράνειας
125
272
(147)
(54,04%)
Πραγματοποιθείσες ζημίες από παράγωγα επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
2.048
4.649
(2.601)
(55,95%)
Ζημίες/(Κέρδη) από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
(72)
264
(336)
(127,27%)
Λοιπά
104
138
(34)
(24,64%)
Σύνολο
22.778
22.023
755
3,43%
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
7
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
589
140
449
320,71%
Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων δανείων
5.141
4.313
828
19,20%
Τόκοι μισθώσεων
3.210
2.860
350
12,24%
Σύνολο τόκων
8.940
7.313
1.627
22,25%
Προμήθειες Τραπεζών
431
471
(40)
(8,49%)
Εξοδοποίηση δαπανών μακροπρόθεσμων δανείων
424
425
(1)
(0,24%)
Έξοδα αδράνειας
88
260
(172)
(66,15%)
Πραγματοποιθείσες ζημίες από παράγωγα επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
1.531
4.472
(2.941)
(65,77%)
Ζημίες/(Κέρδη) από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
(72)
168
(240)
(142,86%)
Λοιπά
134
21
113
538,10%
Σύνολο
11.474
13.130
(1.656)
(12,61%)
*Εύλογη Αξία Μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων
1.7 Έσοδα από επενδύσεις και Κέρδη / (Ζημίες) από Συγγενείς Εταιρείες
Όμιλος
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Έσοδα τόκων
151
210
(59)
(28,10%)
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από παράγωγα επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
1.353
4.206
(2.853)
(67,83%)
Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
7.153
518
6.635
1280,89%
Κέρδη/(Ζημίες) από Συγγενείς Εταιρείες
7.555
2.357
5.198
220,54%
Σύνολο
16.212
7.291
8.921
122,36%
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Έσοδα τόκων
204
583
(379)
(65,01%)
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από παράγωγα επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
1.289
4.159
(2.870)
(69,01%)
Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων επιμετρούμενα σε ΕΑΜΚΑ*
7.153
284
6.869
2 . 418,66%
Έσοδα από μερίσματα
4.719
6.592
(1.873)
(28,41%)
Σύνολο
13.365
11.618
1.747
15,04%
*Εύλογη Αξία Μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων
Τα κέρδη από Συγγενείς Εταιρείες ποσού 7.555 χιλιάδων αφορούν την αναλογία του Ομίλου επί των οικονομικών αποτελεσμάτων των ενοποιούμενων με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης εταιρειών « Shell and MoH Α.Ε Αεροπορικών Καυσίμων» και «Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Ρόδου – Αλεξανδρουπόλεως Α.Ε».
Τα έσοδα τόκων περιλαμβάνουν έσοδα τόκων καταθέσεων και λοιπών περιπτώσεων καθώς και έσοδο προεξόφλησης των εμπορευματικών πιστώσεων το οποίο ανέρχεται σε 138 χιλιάδες για την χρήση 2022 και σε 207 χιλιάδες για την χρήση 2021.
Τέλος, στα έσοδα από μερίσματα για την τρέχουσα χρήση περιλαμβάνονται μερίσματα ύψους €3.969 χιλιάδων από τη συγγενή εταιρεία «Shell and MoH Α.Ε Αεροπορικών Καυσίμων», καθώς και μερίσματα από τη θυγατρική εταιρεία «Medprofile Ltd.» ποσού €750 χιλιάδων. Στη συγκριτική περίοδο στα έσοδα από μερίσματα περιλαμβάνεται ποσό ύψους €2.842 χιλιάδων από τη συγγενή εταιρεία «Shell and MoH Α.Ε Αεροπορικών Καυσίμων», καθώς και μερίσματα από τις θυγατρικές εταιρείες «Ερμής Α.Ε.», «Μυρτέα Α.Ε.» και «Medprofile Ltd.» (€2.000 χιλιάδες, €1.000 χιλιάδες και €750 χιλιάδες αντίστοιχα).
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
8
1.8 Φόρος Εισοδήματος
Όμιλος
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης
8.715
4.072
4.643
114,02%
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
(236)
(104)
(132)
(126,92%)
Αναβαλλόμενος φόρος
1.111
5.293
(4.182)
(79,01%)
Σύνολο
9.591
9.261
330
3,56%
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Μεταβολή
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Ποσό
%
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης
1.513
1.480
33
2,23%
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
(238)
(26)
(212)
(815,39%)
Αναβαλλόμενος φόρος
1.306
4.829
(3.523)
(72,96%)
Σύνολο
2.581
6.283
(3.702)
(58,92%)
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε με συντελεστή 22% τόσο για την χρήση του 2022, όσο και για την συγκριτική χρήση του 2021.
Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης του Ομίλου προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο λογιστικό κέρδος οι κατωτέρω φορολογικές επιδράσεις:
Όμιλος
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Κέρδη προ φόρων/(Ζημιές) προ φόρων
46.647
39.520
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
9.924
8.070
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
(236)
(104)
Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά
1.123
518
Απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα
(1.363)
(406)
Λοιπά
143
1.183
Σύνολο
9.591
9.261
Εταιρεία
1/1-
1/1-
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
31/12/2021
Κέρδη προ φόρων/(Ζημιές) προ φόρων
12.002
29.295
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
2.640
6.445
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
(238)
(26)
Έξοδα μη εκπεστέα φορολογικά
1.019
391
Απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα
(791)
(1.450)
Λοιπά
(49)
923
Σύνολο
2.581
6.283
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - CORAL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
9
2. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου έχουν ως ακολούθως :
Όμιλος
Ποσά σε χιλ. €
31/12/2022
%
31/12/2021
%
α. Απόδοση Ενεργητικού (ROA)
Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων
37.120
4,5%
30.313
4,4%
Σύνολο Ενεργητικού
826.874
695.442
β. Αποδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
Καθαρά Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων
37.120
18,0%
30.313
17,3%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
205.831
175.705
γ.Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)
Κέρδη μετά φόρων+Χρηματοοικονομικά Έξοδα
59.897
10,3%
52.335
10,6%
Σύνολο Καθ Χρέους+Ιδία Κεφάλαια+Προβλέψεις
581.302
496.058
δ.Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
Σύνολο Καθαρού Χρέους
372.799
64,4%
316.429
64,3%
Σύνολο Καθαρού Χρέους & Ιδίων Κεφαλαίων
578.630
492.134
ε. Σχέση Καθαρού Χρέους Προς Ιδία Κεφάλαια
Σύνολο Καθαρού Χρέους
372.799
181,1%
316.429
180,1%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
205.831
175.705
Οι αντίστοιχοι δείκτες για την Εταιρεία παρατίθενται παρακάτω :
Εταιρεία