Επιχειρήσεις

Άσφαλτοι σκληρού τύπου

Πρόσφατα, έχει ανακύψει η ανάγκη για σκληρότερου τύπου υλικά, π.χ. 35/45.

Τα υλικά αυτά προορίζονται για στρώσεις βάσης καθώς και συνδετικές στρώσεις με σκοπό τη μείωση του συνολικού πάχους του
οδοστρώματος που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση κόστους υλικών.

Επί τη βάσει της όποιας παραγγελίας, η Εταιρεία μας, μπορεί να διαθέσει 'custom made' τέτοιου ή παρόμοιου τύπου ειδικά υλικά.