Επιχειρήσεις

Άσφαλτοι συμβατικού τύπου

 

Προϊόν Technical Data Sheet Material Safety Data Sheet
ΤΥΠΟΣ 50/70 TDS MSDS
ΤΥΠΟΣ 80/100 TDS MSDS

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ίδιο έντυπο καλύπτει και τους δυο τύπους ασφάλτου