Επιχειρήσεις

Aσφαλτικά γαλακτώματα

Τα ασφαλτικά γαλακτώματα είναι προϊόντα γαλακτωματοποίησης της ασφάλτου με νερό και χρησιμοποιούνται σε όλο το φάσμα των έργων οδοποιίας, όπως: παραγωγή ψυχρών ασφαλτικών μιγμάτων, ασφαλτικές επαλείψεις, συγκολλητικές επαλείψεις, προεπαλείψεις, εμποτισμό σκυρωτών, πλήρωση επιφανειακών ρωγμών οδοστρωμάτων, σταθεοποίηση πρανών κλπ. Στην Ελλάδα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γαλακτώματα κατιονικού τύπου (κατ'αντιδιαστολή, υπάρχουν και τα ανιονικά, η διαφορά, δε, συνίσταται στο είδος της επιφανειακής φόρτισης των σωματιδίων της ασφάλτου). Εκτός του τελευταίου αυτού τρόπου ταξινόμησης, τα κατιονικά, γαλακτώματα, εν γένει, διακρίνονται σε διαφορετικών βαθμών διάσπασης υλικά. Ο αριθμός 1 αναφέρεται σε ταχείας διάσπασης γαλακτώματα. Από τον αριθμό 2, έως και τον αριθμό 5, κλιμακωτά, τα αναφερόμενα υλικά είναι μέσης έως και βραδείας Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται δύο τύποι κατιονικών γαλακτωμάτων, με βαθμούς διάσπασης 1 και 5.

Προϊόν Technical Data Sheet Material Safety Data Sheet
KE-1 ΤDS MSDS
KE-5 ΤDS MSDS